Bảng giá

1. Bảng giá dịch vụ Tắm trắng toàn thân

STT

TÊN DỊCH VỤ

THỜI GIAN

GIÁ THÀNH
(ĐVT: VNĐ)

1

Tắm trắng Takano Nhật Bản

5 lần

 15.000.000 VNĐ

2

Tắm trắng Takano Nhật Bản

1 lần (100 phút)

   3.000.000 VNĐ

3

Tắm trắng cám gạo ngọc trai kiểu Nhật

5 lần

 10.000.000 VNĐ

4

Tắm trắng cám gạo ngọc trai kiểu Nhật

1 lần (120 phút)

   2.000.000 VNĐ

5

Siêu tắm trắng Vitamin tổng hợp

5 lần

 12.500.000 VNĐ

6

Siêu tắm trắng Vitamin tổng hợp

1 lần (120 phút)

   2.500.000 VNĐ

7

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Vùng cổ gáy)

5 lần

   5.500.000 VNĐ

8

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Vùng cổ gáy)

1 lần (90 phút)

   1.200.000 VNĐ

9

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Vùng lưng)

5 lần

   6.000.000 VNĐ

10

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Vùng lưng)

1 lần (90 phút)

   1.300.000 VNĐ

11

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Toàn bộ tay)

5 lần

   6.500.000 VNĐ

12

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Toàn bộ tay)

1 lần (90 phút)

   1.400.000 VNĐ

13

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Toàn bộ chân)

5 lần

   7.500.000 VNĐ

14

Tắm trắng chuyên biệt từng vùng                         (Toàn bộ chân)

1 lần (90 phút)

   1.600.000 VNĐ

– Giá trên là chi phí trọn gói (không có phí phát sinh)
– Cam kết thực hiện đúng giá đã niêm yết
– Khách hàng được giảm giá 56% cho buổi đầu tiên trị liệu tại Saigon Smile Spa


2. Bảng giá Liệu pháp trẻ hoá toàn diện Célebre Thụy Sỹ

STT

Tên dịch vụ sản phẩm

Số Lượng

Giá thành
(ĐVT: VNĐ)

1

 Liệu pháp trẻ hoá toàn diện Célebre Thụy Sỹ

12 lần

   168,000,000 VNĐ

2

   Viên nang mềm Célebre Thụy Sỹ

Hộp 30 viên

   6,000,000 VNĐ

Tham khảo bảng giá dịch vụ của SaigonSmileSpa chi tiết tại đây